Îmbunătăţirea continuă

activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţe