top of page

Întreprindere

formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă; în sensul prezentei metodologii, prin întreprindere se înțelege societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

bottom of page