top of page

Actiune

Hârtie de valoare emisă de o societate pe acţiuni, un titlu de proprietate ,care dă deţinătorului dreptul asupra unei părţi din profit sub formă de dividend

bottom of page