top of page

Analiza concurenţială

studierea punctelor forte şi a punctelor slabe ale unui agent economic/mărci pe o piaţă, în raport cu oferta concurenţei

bottom of page