top of page

Analiza posturilor

un proces de determinare şi transmitere a informaţiilor privind natura şi specificul postului, respectiv ansamblul aptitudinilor, cunoştinţelor, abilităţilor, responsabilităţilor cerute unui individ pentru a obţine performanţa unui post

bottom of page