Arhivare

păstrarea actelor sau documentelor; clasarea acestora