Beneficiar

persoană sau agent economic căruia îi este destinată investiţia