top of page

Bilanț

documentul contabil de sinteză, componentă de bază a situaţiilor financiare, prin care se prezintă elementele de activ , datoriile, capitalul propriu ale unităţii la sfârşitul exerciţiului financiar , precum şi celelalte situaţii prevăzute de lege

bottom of page