Calitate

măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele