top of page

Capacitate de autofinanţare

indicator care reflectă poteţialul financiar al unităţii economice de a remunera capitalurile proprii şi autofinanţa politica de investiţii

bottom of page