Capacitate de producţie

posibilitatea de a se produce o anumită cantitate de produse, într-un proces tehnologic