top of page

Capital propriu

include capitalul social, primele de capital, rezervele, rezervele din reevaluare, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat

bottom of page