Capital social

totalitatea bunurilor mobile şi imobile ale unei societăţi