Catalog

Un activ comercial utilizat pentru stocarea și gestionarea inventarului.