Cercetare calitativă

metodă de investigaţie care permite identificarea atitudinilor, percepţiilor, motivaţiilor consumatorilor