Concurenţa

firme rivale, ale căror produse şi servicii fac obiectul unei comparaţii din partea cumpărătorilor care vor alege varianta cea mai preferabilă în condiţiile date