Consiliul de administrație

organismul suprem de conducere a societăţilor pe acţiuni, numit şi aprobat de întrunirea generală a acţionarilor