Culegerea informaţiilor

se poate face prin interviu personal, prin telefon, prin poştă, prin Internet