Debit

sumă de bani sau alte valori datorată unei instituţii bancare sau unei persoane juridice