Defect

neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau specificată