top of page

Disciplina muncii

starea de ordine existentă în desfăşurarea procesului de muncă, rezultând din respectarea întocmai a normelor juridice care reglementează acest proces şi din indeplinirea de către toţi participanţii a obligaţiilor asumate, potrivit legii, contractelor colective de muncă şi contractelor individuale de muncă.

bottom of page