top of page

Dividend

cotă parte din profitul net al unei societăţi pe acţiuni, repartizată acţionarilor la sfârşitul unui an financiar

bottom of page