Eficienţă

relaţie între rezulatul obişnuit şi resursele utilizate; calitatea unei munci desfăşurate cu obţinerea unui efect pozitiv