Emiţătorul

partea care trimite un mesaj unei alte părţi.