Flux se numerar

diferenţa dintre încasările şi plăţile curente ale unităţii, pe o perioadă de timp.