top of page

Fond de rulment

volumul activelor circulante (disponibilităţi băneşti, stocuri, creanţe) ale unităţii economice din care s-au scăzut pasivele curente ale acesteia (obligaţiile pe termen scurt – furnizori, impozite, salarii etc.

bottom of page