top of page

Funcție

ansamblul atribuţiilor şi responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului

bottom of page