top of page

HACCP („Hazard Analysis. Critical Control Points”

Analiza Riscurilor. Puncte Critice de Control): metodă sistematică de identificare, evaluare şi control a riscurilor asociate produselor alimentare.

bottom of page