Informaţie de interes public

orice informaţie care priveste activitatile sau care rezultă din activitățile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei