Investiţie

cheltuială bănească în scopul de a obţine profit, cheltuieli băneşti pentru realizarea unui obiect de construcţi