top of page

Leasing

operaţiunea prin care locatorul/finantaţorul transmite utilizatorului, pentru o perioadă determinată, dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este (locatorul); dreptul de folosinţă asupra bunului se transmite la solicitarea utilizatorului, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing. La sfârşitul perioadei de leasing, locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale

bottom of page