top of page

LTV - lifetime value

Măsura valorii totale (cum ar fi achizițiile totale) atribuită unui grup de clienți care utilizează o aplicație terță parte pentru dezvoltatori.

bottom of page