Manualul Calităţii

document care descrie sistemul de management al calităţii al unei organizaţii