Obiectiv al calităţii

ceea ce se urmăreşte sau este avut în vedere referitor la calitate