top of page

Opinie publică

ansamblu de atitudini exprimate de un număr important de oameni în legătură cu o problemă, persoană, situaţie, idee de interes general

bottom of page