Patrimoniu

totalul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic ale unei persoane fizice sau juridice