top of page

Postrăspuns

serviciul care asigură primirea de răspunsuri la corespondenţa expediată cu încasarea taxelor la destinaţie. În trimiterile pe care beneficiarii serviciului Postrăspuns le adresează diferiţilor destinatari, taxate corespunzător şi care au în conţinut oferte de servicii, reclamă, sondaje de opinie, prospecte, se introduce un plic sau o carte poştală de răspuns pentru care se vor plăti taxele la ridicarea trimiterilor

bottom of page