Presa

totalitatea publicaţiilor cotidiene şi periodice( ziare, reviste) folosite ca mijloace de informare, de educare a publicului