Proces

ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune, care transformă intrări în ieşiri