Procesul tehnologic auxiliar

succesiunea operaţiilor auxiliare (ambalaje, agenţi termici etc.) precizate în procesul tehnologic