Produs

rezultat al unui proces/ bun material rezultat dintr-un proces de muncă