top of page

Promovarea personalului

procesul de ascensiune a personalului pe posturi de lucru situate la niveluri ierarhice superioare, ceea ce presupune din partea titularului o calificare, o competenţă şi o răspundere sporită precum şi satisfacţii materiale şi morale mai mari

bottom of page