Public ţintă

grupul principal pe care îl vizează un anumit mesaj de relaţii publice