top of page

Public ţintă

grupul principal pe care îl vizează un anumit mesaj de relaţii publice

bottom of page