top of page

Relații de autoritate de stat major

apar atunci când unor persoane sau grupuri li se încredinţează de către managerul întreprinderii sarcina soluţionării unor probleme care afectează obiectivele unuia sau mai multor compartimente

bottom of page