Relații de reprezentare

se stabilesc între compartimente şi persoane de pe niveluri ierarhice diferite şi reprezentanţii altor întreprinderi sau organizaţii