Relații organizatorice

ansamblul legăturilor care se stabilesc între componentele structurii organizatorice