top of page

Structură organizatorică

ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice şi relaţiile care se stabilesc între acestea în vederea realizării obiectivelor întreprinderii

bottom of page