Tarif

preţ stabilit pentru anumite prestări de servicii, mijloc de evaluare a muncii desfăşurate in domeniul serviciilor. Contravaloarea in bani a unui serviciu (cazare etc.)