top of page

VBLAL - value-based Lookalike Audience

Grupul de persoane cel mai asemănător cu clienții dvs. cu cea mai mare valoare.

bottom of page