Înregistrare

documente prin care se declară rezultatul obţinut sau furnizează dovezi ale activităţii realizate